Regulamin serwisu Wszech.pl

§1 Definicje

 1. Użytkownik – osoba, która założy konto w serwisie Wszech.pl na zasadach określonych w poniższym regulaminie.
 2. Serwis – serwis internetowy Wszech.pl świadczący usługi drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika.
 3. Subdomena – domena trzeciego poziomu utworzona w domenie Wszech.pl poprzez zamówienie złożone przez Użytkownika.
 4. Administrator – osoba zarządzająca serwisem Wszech.pl.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Poniższy regulamin określa ogólne warunki korzystania z Serwisu.
 2. Użytkownik rejestrujący konto w Serwisie akceptuje poniższy regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania go.
 3. Zabronione jest umieszczanie na Subdomenach treści niezgodnych z regulaminem Serwisu oraz prawem polskim i międzynarodowym.
 4. Serwis nie bierze odpowiedzialności za treści umieszczane przez Użytkowników na zarejestrowanych przez nich Subdomenach.
 5. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do świadczonych usług gdy:
  1. Użytkownik nie przestrzega zasad regulaminu, prawa polskiego lub prawa międzynarodowego;
  2. Stwierdzi, że Subdomena zarejestrowana przez Użytkownika jest nieodpowiednia lub niezgodna z regulaminem Serwisu;
  3. Użytkownik działa na szkodę Serwisu;
  4. Konieczne jest wykonanie przerwy technicznej.
 6. W Serwisie zabronione jest rejestrowanie Subdomen, które:
  1. Zawierają treści rasistowskie, homofobiczne, ksenofobiczne;
  2. Zawierają mowę nienawiści;
  3. Zawierają zarejestrowane znaki towarowe, które nie należą do osoby rejestrującej Subdomenę;
  4. Zawierają nazwy zastrzeżone, które nie należą do osoby rejestrującej Subdomenę.
 7. Użytkownik może usunąć konto w Serwisie poprzez kontakt z Administratorem lub przez panel użytkownika.

§3 Dane osobowe

 1. Korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu może wymagać udostępnienia przez Użytkownika następujących danych osobowych:
  • Adres IP
 2. Formą identyfikacji Użytkownika są dane podane przy rejestracji oraz adres IP Użytkownika.
 3. Zakładając konto, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych określonych w punkcie §3.1 regulaminu.